Hopp til hovedinnhold

Naturbruk på tur med Stø Kurs

Bilde av elevene

Naturbruk på sin første seglas med Stø Kurs.

 Der fekk dei opplæring i matematikk, naturfag og innføring i sikkerheitsrutinane og dei forskjellige navigasjonsinstrumenta om bord. Det er kjekt når ein ser nytteverdien av matematikk og engelsk i praksis. Stø Kurs skulle inn på verkstad, og då nytta me moglegheita til å ta med oss ei elevgruppe, som brukte skipet til klasserom. Elevane viste stort engasjement til den tverrfaglege undervisninga. I fellesfaga vil me arbeid mot å praksisrette undervisninga enda meir i tida som kjem. Dette var kjekt for både elevar og oss vaksne.