Hopp til hovedinnhold

Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag er ei yrkesfagleg utdanning og er for deg som er omsorgsfull og liker å samhandle med andre. Etter 2 år på skule kan du gå ut i lære. Du kan også ta påbygg til generell studiekompetanse før eller etter læretida.

Kvifor velje Helse og oppvekst fag:

Midt i fiskarland kan du òg byrje på utdanninga innafor helse og oppvekst. Linja har tett samarbeid med apotek, pleie- og omsutsenter og sjukehus, og gjev eit solid grunnlag for både skuleleikne og skuleleie.

Ynskjer du å arbeide med menneske?

Helse- og oppvekst (H&O) er starten på opplæringa til fleire ulike yrke innan  omsut, pleie, rettleiing og støtte til menneske som treng hjelp.

På helse- og oppvekst vekslar vi mellom ulike arbeidsmetodar:

Vanleg undervisning, temadagar, miniprosjekt og større prosjekt, ekskursjonar, matlaging, utplassering i arbeidslivet, m.m.