Hopp til hovedinnhold

Elevtenester

Bilde av skulen

Elevråd

Elevrådet skal arbeida for trivsel og godt samarbeid i skulemiljøet, og ta opp elevsaker og fremja dei for skuleadministrasjonen. Elevinspektøren er elevrådet sin kontaktperson inn til skuleleiinga. Elevrådet er samansett av ein tillitselev frå kvar basisgruppe. Desse vel sjølve eit elevrådsstyre. Styret skal ha leiar, kasserar og skrivar og elles så mange medlemmer som elevrådet vedtek

ELEV- OG LÆRLINGOMBUDET

Venke Nordeide er elev- og lærlingombod i Vestland fylkeskommune og jobbar for at du som er elev eller lærling skal få rettferdig behandling.

Lurer du på noko som gjeld skulekvardagen din? Er du usikker på kva som er innanfor? Kva som er greitt og kva som er ugreitt når du er lærling? Får du opplæringa du har rett på? Opplever du at noko er urettferdig?

Dette og meir kan du snakke med Venke om. Ho passer på rettane dine og informerer deg om ansvaret ditt. Ho har teieplikt!

Meir informasjon finn du på Vestland fylkeskommune si nettside. Du finn dei også på Snap (Elombud) og på Facebook (Elev- og lærlingombodet i Vestland).

 

Treng du hybel?

Vi har kontakt med fleire som leiger ut hybel nær skulen og kan hjelpe deg med å få kontakt med dei. Er dette av interesse eller har du spørsmål kan du ta kontakt med oss i ekspedisjonen.

 

IKT Konsulent

Rolf Atle Rolfsnes er IKT-konsulent ved skulen, og har kontortid tysdagar og fredagar frå 08:00 - 14:00.

Dei andre dagane i veka er han på Fitjar vgs.

Har du IKT-problem, kan du ta kontakt på telefon eller registrera saker her

 

Rolf Atle Rolfsnes

IKT-konsulent
Portrettfoto av IKT-konsulent Rolf Atle

 

IMG_442211001.jpg

Noko å spise?

Har du det litt for travelt om morgonen til å spise frukost eller lage niste? Då er det bra at vi har ei  kantine med stort utval av både mat og drikke.