Hopp til hovedinnhold

Kystskipper - D5

Kompetansesertifikat dekkoffiser klasse 5, gjev rett til å føre yrkesfartøy opp til 500 bruttotonn i Nord- og Østersjøfart.

Det er ingen inntakskrav for kystskipparkurs.

Kurset inneheld fylgjande funksjonar (fag):

Funksjon 1 - Navigering på der operative nivået (navigasjon, sjøvegsreglar og brukvathald, samt navigasjonsmidlar 292 timar
Funksjon 2 - Lasting, lossing og stuing på det operative nivå  22 timar
Funksjon 3 - Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på det operative nivå        135 timar

 

Andre naudsynte kurs for kompetansesertifikat dekkoffiser klasse 5, må dekkast av den enkelte deltakar. For å få utstedt vitnemål/diploma lyt ein ha bestått dei 4 ulike eksamenane i funksjonane med karakteren 3 eller betre.

Andre krav

  • Gyldig helseerklæring frå godkjent sjømannslege som navigatør.
  • Gjennomført grunnleggande- og vidaregåande tryggleiksopplæring samt 40 timars medisinsk behandling.
  • ROC (VHF/GMDSS)
  • Søkjaren må vere fylt 18 år.
  • Minst 3 års fartstid, derav 12 månader med sjøgåande farty med lengde over 15 meter.

Kurset er kveldsundervisning og startar opp ved nok påmeldte.
Kurset varer i 3 månader med avsluttande eksamen.

Nasjonal emneplan for kompetansesertifikat dekkoffiser klasse 5, STCW -78 tabell A-11/3